0903 517 499 info@woodmarin.sk

Woodchink produkty

Tesniace šnúry

 

Aplikačné náradie

 

 

Woodchink – zrubársky tmel

Charakteristika

Zrubársky tmel bol vyvinutý špeciálne pre tmelenie špár v zruboch a dreveniciach. WOODCHINK s obsahom hrubozrných plnív vytvára po odparení vody plastoelastickú hmotu so štukovou štruktúrou. Používa sa k tesneniu a tmeleniu špár v zruboch a dreveniciach. Tmel aj po zaschnutí zostáva vďaka svojmu zloženiu stále pružný, vyrovnáva pohyb brvien, alebo hrád a pracuje spoločne s pohybom dreva. Tmel je možné použiť aj na vytesnenie prasklín v hradách, alebo brvnách, tiež špár okolo okien, dverí a podobných miest.

Ďalšie výhody tmelu:

  •  Je vo viacerích farebných odtieňoch.
  • V prípade potreby je tmel po úplnom vyschnutí pretierateľný vodou riediteľnými a rozpúšťadlovými náterovými hmotami /okrem nitrocelulózových a epoxidových/.
  • Má dlhú životnosť a veľmi dobrú príľnavosť k materiálom.
  • Je odolný proti UV žiareniu a ďalším poveternostným vplyvom.
  • Je vhodný pre použitie do exteriéru, ale aj do interiéru.
Príprava špáry

Optimálna hĺbka špáry pre tmelenie je cca jedna tretina jej šírky. Pre zníženie hĺbky sa do špáry vtlačí profil kruhového alebo polkruhového prirezu /priemer večší ako je šírka špáry/ s nenasiakavým povrchom, na ktorý sa tmel neprilepí. Týmto spôsobom sa zabezpečí voľný pohyb tmelu v strede špáry a tmel tak môže plniť svoju správnu funkciu. V súčasnej dobe sú funkčne a cenove vhodné profily vyrobené z penového polyetylénu so zatvorenými pórmi, ktoré sú rôznych priemerov. Pred nanesením tmelu musia byť stykové plochy špáry zbavené prachu a ostatných nečistôt. Len tak sa dá spoľahlivo zabezpečiť jeho dobrá príľnavosť k podkladu. Ak sú špáry už natreté náterom, tak je nutné najskôr odskúšať príľnavosť tmelu k tomuto náteru.

Tesniace šnúry

Tesniaca šnúra zaručuje dostatočnú dilatáciu špár a správnu funkciu tmelu. Je dôležité, aby sa tmel prichytil len v dvoch bodoch. Vďaka pružnej šnúre, ktorá bráni prilepeniu tmelu v strede špáry tak tmel môže pracovať spoločne s drevom pri rozťahovaní a pritláčaní brvien alebo hrád. Tesniaca šnúra tiež vylepšuje izolačné vlastnosti v kritických miestach a znižuje spotrebu tmelu.

Nanášanie tmelu

Tmel sa do špáry nanáša pomocou mechanickej, alebo pneumatickej pištole z kartuše alebo AL vrecka/salámi/. Tmelenie je potrebné robiť tak, aby hmota vyplnila celý objem špáry bez vzduchových bublín vrátane hrán. Konečná úprava špáry sa doporučuje robiť pomocou tvarovaných stierok z plastu, nerezu alebo tvrdého dreva v rôznych šírkach. Týmito sa musí tmel čo najviac vtlačiť do špáry, aby došlo k jeho dobrému kontaktu so stykovými plochami. Nanášame len také množstvo tmelu, ktoré sme schopní naraz spracovať. Tmel po nanesení začína zasychať a vytvárať film, ktorý sa po dlhšej dobe ťažko rozotiera. Faktory ovplivňujúce schnutie sú rôzne, najviac však teplota prostredia, vlhkosť vzduchu, vietor a nasiakavosť povrchu. Vyhýbajte sa práci na priamom slnku. Môžete si pomáhať vodou z rozprašovača, alebo máčaním špachtle do vody. Záverečné vyhladenie je možné urobiť štetcom namočeným vo vode. Nanesený tmel je potreba niekoľko hodín chrániť pred priamim dažďom. Minimálne 7 dní po nanesení nesmie byť tmel vystavený teplotám pod 0°C. Konečných plastických vlastností v celej hmote dosiahne po 1 mesiaci. Tmel je treba niekoľko hodín po nanesení chrániť pred priamim slnkom. To by mohlo spôsobiť príliš rýchle odparovanie vody v tenších vrstvách naneseného tmelu a zanechať malé trhliny.

Ochrana zdravia

Nemá škodlivé účinky na zdravú pokožku. Pri zasiahnutí očí vymyť prúdom čistej vody.